podnikanie správy
Domov
Podnikanie
Marketing
Zdroje
O nás
Úver z bankovej alebo nebankovej finančnej institúcie
Získať úverové produkty môže podnikateľský subjekt vzhľadom na základné rozdelenie veriteľov v bankových alebo nebankových inštitúciách. Oboje alternatívy majú svoje výhody a zároveň aj nevýhody. Základným faktorom v rámci rozhodovania sa pre konkrétnu finančnú inštitúciu je pravdepodobne aktivita podniku, resp. či je podikateľský subjekt ekonomicky aktivny do dostatočnej miery na to, aby mohol ziskaný úver splatiť. Ďalej nasledujú kritéria ako sú objem úverovaných prostriedkov, úrok za poskytnutie úveru a dĺžka jeho splatnosti.

Výhodou bankových inštitúcií sú pomerne nízke úrokové sadzby za získanie úveru, nevýhodou však môže byť jeho obtiažnejšie získanie, resp. detailnejšie posudzovanie požiadavky podniku zo strany banky. Veľká časť nebankových inštitúcií poskytuje úvery s mierne vyššou úrokovou sadzbou aká je obvykle dostupná v bankách, výhodou však môže byť menej náročnejšie požiadavky finančnej inštitúcie na vývoj ekonomických ukazovateľov podniku a v niektorých prípadoch a rýchlosť získania úverových prostriedkov.
2013 BizSprávy|Aktuality,

podnikanie - úvery

,

marketing

,

finančné prostriedky

, web
|Kontakt