podnikanie správy
Domov
Podnikanie
Marketing
Zdroje
O nás
Živnosť a S.r.o. - porovnanie
Ak uvažujete o začatí vykonávania podnikateľskej činnosti, jedným z nezanedbateľných krokov v rámci zakladateľského procesu bude voľba právnej formy podniku, od ktorej sa očakáva, že by mala do čo do najväčšej miery vyhovovať Vašim zámerom, resp. potrebám. Slovom "podnik" sa označuje podnikateľský subjekt, vystupujúci pod jednou z dostupných právnych foriem podnikania. Podnikom sa teda rozumie aj podnikanie na základe živnostenského oprávnenia, resp. formou živnosti. Porovnanie vlastností právnych foriem živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným.

Výhody živnosti: rýchle a pomerne lacné založenie, jednoduché a rýchle ukončenie živnostenského podnikania, možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov.

Nevýhody živnosti: povinná pravidelná platba odvodov do zdravotnej poisťovne (aj v prípade, ak podnik nedosahuje obrat)

Výhody SRO: ak podnik nedosahuje obrat, neplatí odvody

Nevýhody SRO: časovo a administratívne náročnejšie založenie, zloženie základného imania (aktuálne 5000 Eur), komplikovanejšie zrušenie podniku
2013 BizSprávy|Aktuality,

podnikanie - živnosť a sro

,

marketing

,

finančné prostriedky

, web
|Kontakt