podnikanie správy
Domov
Podnikanie
Marketing
Zdroje
O nás
Podnikový profil na sociálnych sieťach
V súcasnosti čoraz viac podnikov doceňuje prevádzkovanie profilu na sociálnych sieťach v rámci využívania internetu pri vykonávani ich marketingových aktivít. Vytvorenie podnikového profilu je v pripade väčšiny sociálnych sietí bezplatné a podnik tak môže pri vynaložení minimálnych nákladov koumunikovať s ostatnými užívateľmi aplikácie, prostredníctvom zdieľania obsahu. V prípade špecifických nastavení, môžu obsah, zdieľaný v profile zhliadnuť aj užívatelia internetu, ktorí nie sú na danej sociálnej sieti zaregistrovaní.

Efektívne prevádzkovaný profil na sociálnom webe, je priebežne aktualizovaný (ideálne v pravidelných intervaloch, t.j. týždenne, príp. mesačne), poskytuje zaujímavý a relevantný obsah. Za účelom vyššieho využívania potenciálu sociálnych webov sa tiež odporúča obsiahnúť v podnikovej webovej prezentácii odkazy, ktoré umožnia zdieľanie jej obsahu alebo vytorenie zálozky pre potreby neskoršieho navštívenia prostredníctvom aplikacií sociálneho založkovania.
2013 BizSprávy|Aktuality,

podnikanie - sociálne siete

,

marketing

,

finančné prostriedky

, web
|Kontakt