podnikanie správy
Domov
Podnikanie
Marketing
Zdroje
O nás
Splatenie základného imania na účet v banke
Od 01.12.2013 vstupuje do platnosti novela, ktorá upravuje spôsob splácania základného imania pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným. Podľa novely budú musieť spoločníci, zakladajúci s.r.o. splatiť svoje vklady na účet v banke, ktorý založí správca vkladu. Na základe novely zákona tak už nebude možné splatiť základné imanie osobe, vyhlásenej ako správca vkladu formou peňažnej hotovosti. Správca vkladu po prijatí vkladov na účet v banke spíše dokument, evidujúci výšku vkladov jednotlivých spoločníkov.
Podnikateľský účet
Využívanie bankového účtu, vyhradeného pre podnikateľské účely, resp. podnikateľského účtu nie je povinné, no v prípade aktívnych podnikov stáva sa takmer samozrejmosťou. Bankové "podnikateľské účty" sa obvykle vyznačujú oproti bežným účtom vyššími poplatkami za ich prevádzkoavnie a v niektorých prípadoch aj "dodatočnými" poplatkami ako napr. poplatok za prijatie platby. Riešením pre malé podniky, ktoré odosielajú alebo prijímajú platby formou bankového prevodu môžu byť vybrané produkty, resp. podnikateľské účty, ktorých prevádzkovanie je bezplatné.
Živnosť a S.r.o. - porovnanie
V prípade, že uvažujete o začatí vykonávania podnikateľskej činnosti, jedným z nezanedbateľných krokov v rámci zakladateľského procesu bude voľba konkrétnej právnej formy podniku, od ktorej sa očakáva, že by mala do čo do najväčšej miery vyhovovať Vaším potrebám a zámerom. Slovom "podnik" sa označuje subjekt, vystupujúci pod jednou z dostupných právnych foriem podnikania. Podnikom sa teda rozumie aj vykonávanie podnikateľskej činnosti pod formou živnosti, resp. živnostenského oprávnenia. Porovnanie atribút a vlastností právnych foriem živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným.
Podnikový profil na sociálnych sieťach
V súcasnosti čoraz viac podnikov doceňuje prevádzkovanie podnikového profilu na sociálnych sieťach v rámci využívania internetu pri vykonávani marketingových aktivít. Vytvorenie podnikového profilu je v pripade väčšiny sociálnych sietí bezplatné a podnik tak môže pri vynaložení minimálnych nákladov koumunikovať s ostatnými užívateľmi, prostredníctvom zdieľania obsahu. Efektívne prevádzkovaný profil na sociálnom webe, je priebežne aktualizovaný (v pravidelných intervaloch, ideálne týždenne, príp. mesačne), poskytuje zaujímavý a relevantný obsah. Za účelom vyššieho využívania potenciálu sociálnych webov sa tiež odporúča vytvoriť na podnikovej webovej prezentácii odkazy, ktoré umožňujú zdieľanie jej obsahu alebo vytorenie zálozky pre potreby neskoršieho navštívenia prostredníctvom aplikacií sociálneho založkovania.
Úver z bankovej alebo nebankovej finančnej institúcie
Získať úverové produkty môže podnik vzhľadom na základné rozdelenie veriteľov v bankových a nebankových inštitúciách. Oboje alternatívy majú svoje výhody a zároveň aj nevýhody. Základným faktorom pri rozhodovaní sa pre konkrétnu finančnú inštitúciu je pravdepodobne aktivita podniku, resp. či je podikateľský subjekt dostatočne ekonomicky aktivny na to, aby mohol prípadný ziskaný úver splatiť. Ďalej nasledujú kritéria ako sú objem úverovaných prostriedkov, úrok za poskytnutie úveru a dĺžka jeho splatnosti.
2013 BizSprávy|Aktuality,

podnikanie

,

marketing

,

finančné prostriedky

, podnik, termínované vklady, katalóg, web
|Kontakt